วสันต์ คุณดิลกเศวต cover photo
วสันต์ คุณดิลกเศวต

4.9 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

3 คอร์ส

วสันต์ คุณดิลกเศวต
นักเขียนและวิทยากรอบรมด้านซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สและ Google Apps และโปรแกรมเมอร์ Google Apps Script
ชื่อ : วสันต์ คุณดิลกเศวต อาชีพ : นักเขียนและวิทยากรอบรมด้านซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สและ Google Apps และโปรแกรมเมอร์ Google Apps Script ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วศบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท วทม. (ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลงานด้านงานเขียน (ดาวน์โหลดฟรี) หนังสือ "ซอฟต์แวร์ฟรี ดีๆ ก็มีในโลก" หนังสือ "คัมภีร์ Inkscape 0.48" หนังสือ "คัมภีร์ Gimp 2.7" หนังสือ "คัมภีร์ LibreOffice Writer 3.6" หนังสือ "คัมภีร์ LibreOffice Calc 3.6" หนังสือ "คัมภีร์ LibreOffice Impress 3.6" หนังสือ "Raspberry Pi Home Server" หนังสือ "สร้างและเชิดหุ่น3มิติสำหรับนักวาดการ์ตูน" หนังสือ "G Suite การใช้งาน Email" หนังสือ "Google Apps ทำงานออฟฟิศแบบออนไลน์" หนังสือ "วิเคราะห์ข้อมูลด้วย LibreOffice Base : Flat Database using HSQLDB" หนังสือ "วิเคราะห์ข้อมูลด้วย LibreOffice Base เล่ม 2 :Relational Database using HSQLDB" หนังสือ "ทำระบบ Home Automation ด้วยตัวเอง" หนังสือ "หลักการเขียนโปรแกรม Google Apps Script" หนังสือ "เรียนรู้การสร้างโปรเจ็ค Google Apps Script เล่ม 1" หนังสือ "Google Apps Script เซอร์วิส Spreadsheet" หนังสือ "Google Apps Script เซอร์วิส Document" หนังสือ "การใช้งาน Google Forms" หนังสือ "การใช้งาน Google Sites" หนังสือ "Google Apps Script : Deploy as web app" หนังสือ "Google Apps Script : Web app form" หนังสือ "Google Sheets : การคำนวณขั้นสูงด้วยสูตรอาเรย์" หนังสือ "Google Sheets : Pivot table" ผลงานด้านการอบรม (ตัวอย่าง) บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ศูนย์การค้า MBK) บริษัท บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท ดีสโตน จำกัด, บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด บริษัท เคมีโก้อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เรดิคอน จำกัด บริษัท เวลดิ้งออยล์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด บริษัท เอ็ม พี เจ ดีสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฟงหยิน อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด บริษัท เอเชีย ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เอ็มเอสเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

    ประวัติโดยย่อ
    - ปัจจุบันเป็นนักเขียนที่มีผลงานเขียนหนังสือและ eBook มากมาย เกี่ยวกับคัมภีร์การใช้งาน LibreOffice, Google Apps Script, Google Sheets, Inkscape, Gimp ฯลฯ
    - วิทยากรอบรมด้านซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สและ Google Apps และโปรแกรมเมอร์ Google Apps Script ให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐบาล
    - จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4.9 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

3 คอร์ส