ศิวาพร สันหพาณิชย์ cover photo
ศิวาพร สันหพาณิชย์
ศิวาพร สันหพาณิชย์
ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และที่ปรึกษาทางด้านบัญชีภาษี ประสบการณ์กว่า 10 ปี
เปลี่ยนเรื่องบัญชีภาษีที่เป็นเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจได้ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สนุก สบาย เบาสมอง ตามสไตล์ เพจ "บัญชีภาษี กี่ปีก็ไม่เข้าใจ"

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของ Facebook Page "บัญชีภาษี กี่ปีก็ไม่เข้าใจ"
  - ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  - ที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษีแก่เจ้าของกิจการ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  - เจ้าของสำนักงานบัญชี บริษัท แอคเคาท์ติ้ง โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
  - ผู้แต่งหนังสือ "เปลี่ยนภาษีเป็นเงินล้าน CEO มิือใหม่ก็ทำได้"

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส