นาตยา รัตนสำอางค์ (ครูเบีย) cover photo
นาตยา รัตนสำอางค์ (ครูเบีย)
นาตยา รัตนสำอางค์ (ครูเบีย)
ผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้า NATA และเจ้าของสถาบันแฟชั่นดีไซน์ NFS ก่อตั้งมาแล้ว 11 ปี
ผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้า NATA ก่อตั้งมาแล้ว 11 ปี หัวหน้าดีไซน์เนอร์ของแบรนด์ NATA เคยเป็นวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต ครูใหญ่และเจ้าของสถาบันแฟชั่นดีไซน์ NFS

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้า NATA ก่อตั้งมาแล้ว 11 ปี
    - หัวหน้าดีไซน์เนอร์ของแบรนด์ NATA
    - เคยเป็นวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต
    - ครูใหญ่และเจ้าของสถาบันแฟชั่นดีไซน์ NFS

3.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส