ตวัน รัตนพงศ์ธระ (ครูแต้) cover photo
ตวัน รัตนพงศ์ธระ (ครูแต้)
ตวัน รัตนพงศ์ธระ (ครูแต้)
ครูสอนดนตรี นักดนตรีอาชีพ เจ้าของช่อง Youtube, Facebook และ TIKTOK "ครูแต้ สอนกีต้าร์"
ครูแต้ ตวัน รัตนพงศ์ธระ ครูสอนดนตรีและนักดนตรีมืออาชีพ ครูแต้เรียนจบทางด้านดนตรีโดยตรง ทั้งระดับปริญญาตรี (วิชาเอกกีต้าร์คลาสสิค) และปริญญาโท (มานุษยดุริยางควิทยา) ด้วยประสบการณ์ การสอน และการแสดงดนตรีมากกว่า 16 ปี สอนตามสถาบันสอนดนตรีชั้นนำ โรงเรียนสอนดนตรีต่าง ๆ สอนตามบ้านผู้เรียน สอนที่สตูดิโอของครูเอง และสอนตามสถานสงเคราะห์สำหรับผู้ด้อยโอกาส มีสอนทั้งแบบเรียนเดี่ยว เรียนคู่ สอนออนไลน์ และคอร์สสอนออนไลน์แบบกลุ่มปิด Facebook ทำให้ครูแต้มีวิธีการสอนที่หลากหลาย สอนตามหลักสูตรตำราเรียนของสถาบันดนตรีชื่อดัง สอนตามความต้องการของผู้เรียน ติวสอบเข้าความสามารถพิเศษ ติวสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา ปรับรูปแบบการสอนให้เข้ากับนักเรียน ทุกเพศทุกวัยได้ ปัจจุบันครูแต้มีช่องทางแสดงผลงาน และวิดีโอสอนกีตาร์ให้รับชมได้ในโซเชียลหลากหลายช่องทาง เช่น Youtube Channel, Facebook Fanpage, TikTok ในชื่อเดียวกันคือ "ครูแต้สอนกีต้าร์"

  ประวัติโดยย่อ
  - จบการศึกษาในสาขาดุริยางคศาสตร์สากล เครื่องมือเอกกีตาร์คลาสสิค คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - ปริญญาโท สาขามานุษยดุริยางควิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - เป็นทั้งครูดนตรี และนักดนตรีมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 16 ปี
  - ประสบการณ์สอนในสถาบันดนตรีชั้นนำ YAMAHA และ KPN
  - สอนดนตรีที่โรงเรียนสอนดนตรีหลายแห่งทั่วกรุงเทพฯ
  - และมีประสบการณ์สอนออนไลน์รวมถึงคอร์สออนไลน์ที่คุณจะมั่นใจได้ว่าสามารถเรียนรู้เรื่องแน่นอน
  - มีช่องทางในการติดตามผลงานมากมายทั้ง YouTube, Facebook Fanpage และ TikTok ครูแต้สอนกีต้าร์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส