ดร.ภญ.พลอยลาภ เลิศวิภาภัทร cover photo
ดร.ภญ.พลอยลาภ เลิศวิภาภัทร

4.9 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

2 คอร์ส

ดร.ภญ.พลอยลาภ เลิศวิภาภัทร
ติวเตอร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเจ้าของเพจ "Billion SciEng" ที่มีประสบการณ์การสอนมามากกว่า 13 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - จบการศึกษาปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาเอก จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาเภสัชวิทยา (International Program)
  - มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Chemistry และ Biology รวมทั้งมีประสบการณ์การสอน Chemistry, Biology และ Science มากกว่า 13 ปี
  - เจ้าของ Facebook, youtube และ Tiktok ช่อง “Billion SciEng” ให้ความรู้ทางด้าน Science และ English
  - มีประสบการณ์สอนนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ และน้อง ๆ ที่ต้องการเตรียมสอบ IGCSE เพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนในคณะหรือภาควิชาที่เป็น International course

4.9 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

2 คอร์ส