รัตนะ วงศ์สรรเสริญ cover photo
รัตนะ วงศ์สรรเสริญ
รัตนะ วงศ์สรรเสริญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Special Performances (concerts) Eric Marienthal Live in bangkok , 2009 Hua Hin Jazz Festival No.1 – 3 and 6 – 9, Thailand 2002 – 2004, 2007-2010 Global Warming Concert, Quintet X Band, Thailand Cultural Center, 2007 Emporium Music Festival, Bangkok Thailand, 2007 Jazz by the river, Bangkok Thailand, 2003 Kati Brazilian Jazz, Goethe institute, Bangkok Thailand, 2003 Thai – Japan Jazz festival, Chiangmai, Thailand, 2002 Jazz Workshops – Performed at various, Faculties of music (Campus Tour), Bangkok, 2002 Professional Experience Le Meridien Hotel, Pianist Jazz Trio, Bangkok, 2010 Brown Sugar Jazz Club, Bangkok Thailand, 2006 – Present The Grand Millennium Hotel, BKK Thailand, 2007 full time music instructor at Silpakorn University, Bangkok Thailand, 2002 – Present Jazz album “DOS” under the label of GMM Grammy, 2005 album “Voice Male” under the label of GMM Grammy, 2007 Immanuel Baptist Church, Church Pianist, Bangkok Thailand, 1993 – Present Original Sound Track Movie of “Ghost Station” under the label of Sahamongkol Film, 2007 Sirocco State Tower, Bangkok Thailand, 2006 Four Seasons Hotel, Pianist Duet with Saxophonist, Bangkok Thailand, 2006 Plaza Athene Hotel, Pianist Jazz Trio backing Jazz vocalist nightly, Bangkok, 2005-6 100 Ratchadamri Sport Club, Pianist Jazz Trio, Bangkok, 2005 JW Marriott, Pianist Jazz Trio, Bangkok Thailand, 2004 – 2005 Shangri – La Hotel, Pianist backing Jazz vocalist nightly, Bangkok Thailand, 2003 Marriott Resort, Pianist in a Jazz quartet Sunday Brunch, Bangkok Thailand, 2003-5 The Regent Hotel, Pianist backing Jazz vocalist, Bangkok Thailand, 2003 Amari Atrium Hotel, Pianist in a Jazz quartet, Bangkok Thailand, 2002-3 Education Chulalongkorn University Bangkok, Faculty of Fine and Applied Arts First class honor, majoring in Piano performance (classical) 2001 – Present Awards Triple Prize of H.M. The King’s Trophy for the Best Jazz Band Thailand Jazz Competition 1st , 2nd and 3rd (Category – Open), 2005 – 2007 Triple Prize for Outstanding Musician Award (Best Jazz Pianist) Thailand Jazz Competition 1st , 2nd and 3rd (Category – Open), 2005 – 2007 Outstanding Musician Award (Best Jazz Pianist) Greeley Jazz Festival, University of Northern Colorado, USA, 2007

    ประวัติโดยย่อ
    - ดศ.ม. (สังคีตวิจัยและพัฒนา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)
    - ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส