รวิโรจน์ อัมพลเสถียร cover photo
รวิโรจน์ อัมพลเสถียร

4.6 คะแนนเฉลี่ย

229 รีวิว

5 คอร์ส

รวิโรจน์ อัมพลเสถียร
เจ้าของอพาร์ทเมนท์ให้เช่ากว่า 400 ยูนิต ด้วยวัยเพียง 30 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของอพาร์ทเมนท์ให้เช่ากว่า 400 ยูนิต ด้วยวัยเพียง 30 ปี
    - นักเขียนหนังสือ Bestseller "ปั๊มเงินด้วยอสังหาฯ ไว้ใช้ตลอดชาติ"
    - วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
    - ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

4.6 คะแนนเฉลี่ย

229 รีวิว

5 คอร์ส