ยุคลมาส บุญช่วย cover photo
ยุคลมาส บุญช่วย
ยุคลมาส บุญช่วย
เริ่มต้นเป็นครูโยคะตั้งแต่ปี 2548 มาจนถึงปัจจุบัน ได้ร่วมสอนกับสตูดิโอโยคะชั้นนำของประเทศไทย เช่น Absolute Yoga Bangkok หลังจากหมดสัญญาได้ออกมาเป็นครูโยคะ Freelance รับสอนให้สตูดิโอโยคะต่างๆ เช่น YOGA House, Satit YOGA และรับสอนให้องค์กรต่างๆ เช่นบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน), บริษัท Thai Coconut Public Company Limited และได้รับเชิญให้สอนแบบกลุ่มกับพนักงานบริษัท SCG ปูนซีเมนต์แห่งประเทศไทย, ได้รับเชิญร่วมสอนโยคะในงานสัมมนาของบริษัท PTT ปตท. ต่อเนื่อง 2 ปี รวมถึงเปิดสตูดิโอโยคะเอง ปัจจุบันรับสอนโยคะให้กับบริษัทหรือกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมถึงสอนแบบ Private และ ออนไลน์ สไตล์การสอนคือ หัตถะโยคะ, วินยาสะ และหยินโยคะ

  ประวัติโดยย่อ
  - เริ่มเป็นครูโยคะตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน
  - รับสอนให้องค์กรต่างๆ เช่น บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน), บริษัท Thai Coconut Public Company Limited
  - ได้รับเชิญให้สอนแบบกลุ่มกับพนักงานบริษัท SCG ปูนซีเมนต์แห่งประเทศไทย
  - ได้รับเชิญร่วมสอนโยคะในงานสัมมนาของบริษัท PTT ปตท. ต่อเนื่อง 2 ปี
  - ปัจจุบันรับสอนโยคะให้กับบริษัทหรือกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมถึงสอนแบบ Private และออนไลน์
  - สไตล์การสอน คือ หัตถะโยคะ, วินยาสะ และหยินโยค

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส