กฤษณ์ รุยาพร cover photo
กฤษณ์ รุยาพร
กฤษณ์ รุยาพร
นักบริหาร นักธุรกิจ และผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยความสุขที่ไร่ใจยิ้ม
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO บริษัท เอเชีย แปซิฟิค อินโนเวชั่น เซ็นต์เตอร์ จำกัด และ Co-Founder University of Happiness ไร่ใจยิ้ม ได้รับรางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของ On-Cloud On-Ground University of Happiness จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บุคคลตัวอย่างของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ในการสร้างเครื่องมือเพื่อค้นหาและสร้าง Well-Being Leader ปรึกษา& โค้ช & อาจารย์พิเศษ Apple, Banpu,ฺ Bangkok Hospital, CP Group, IBM, Mahidol U, Microsoft GSK, IBM, Kbank, Oracle, PTT, Rama Hospital, Shell, SCB, SCG, TG, TOT, Toyota, Unilever ความเชี่ยวชาญ การสร้างวิสัยทัศน์ของผู้นำและองค์กรที่ยั่งยืน,กลยุทธ์และการบริหารเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร วางระบบในการพัฒนา ทัศนคติ ทักษะ ค้นหาอัจฉริยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในเพื่อพัฒนา Global Talent Leader สร้างรากฐานในการปลดล็อกและพัฒนาทักษะการบริหารความสุขสู่ความสำเร็จ อย่างยั่งยืน การสร้างผู้นำและองค์กรที่ยกดับความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนา Holistic Well-Being Leader คอลัมนิสต์ผู้ทรงคุณวุฒิของหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ , ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ และ Nation คอลัมน์ CEO Focus ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ เจ้าของ หนังสือขายดี ศาสคร์ผู้นำสู่ความัย่งยืน, Well-Being Leader, ผู้นำสร้างผู้นำ, ผู้นำสร้างได้, ปลดล็อกความสุข, Leadership EQ ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำ เป็นผู้จัดการดูแลธุรกิจที่ปรึกษาและผู้จัดการด้านพัฒนาทักษะของบริษัท IBM ประเทศไทย/เอเซีย, ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท Covey Leadership Center (Thailand) เจ้าของหนังสือ 7 habits ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท Center of Innovative Management กิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างผู้นำสายพันธุ์ใหม่, สอนหลักสูตร Executive MBA,ปริญญาโทและตรีที่ SASIN, Mahidol, AIT, CU,TU,KU,ABAC, เป็นผู้ร่วมการตั้งโครงการ Stronger than Cancer ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดร, เป็นผู้ก่อตั้งโครงการ Sustainable Young leadership for Next Generation การศึกษา สำเร็จ Advanced Leadership program จากมหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด (Stanford) USA, สำเร็จ Executive Leadership Program จาก มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด (Harvard) USA, ได้รับทุนในการเรียน 2 ปริญญาโททางด้าน Computer science และ Economic & Finance จากมหาวิทยาลัยของรัฐเท็กซัส, ได้รับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU 36

  ประวัติโดยย่อ
  - CEO บริษัท เอเชีย แปซิฟิค อินโนเวชั่น เซ็นต์เตอร์ จำกัด และ Co-Founder University of Happiness ไร่ใจยิ้ม
  - ได้รับรางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของ On-Cloud On-Ground University of Happiness จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  - บุคคลตัวอย่างของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ในการสร้างเครื่องมือเพื่อค้นหาและสร้าง Well-Being Leader
  - ที่ปรึกษา& โค้ช & อาจารย์พิเศษ Apple, Banpu,ฺ Bangkok Hospital, CP Group, IBM, Mahidol U, Microsoft GSK, IBM, Kbank, Oracle, PTT, Rama Hospital, Shell, SCB, SCG, TG, TOT, Toyota, Unilever
  - คอลัมนิสต์ผู้ทรงคุณวุฒิของหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ และ Nation คอลัมน์ CEO Focus ผู้นำสายพันธุ์ใหม่
  - เจ้าของหนังสือขายดี อาทิ ศาสคร์ผู้นำสู่ความัย่งยืน, Well-Being Leader, ผู้นำสร้างผู้นำ, ผู้นำสร้างได้, ปลดล็อกความสุข, Leadership EQ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส