เกียรติศักดิ์ ธงหนึ่ง cover photo
เกียรติศักดิ์ ธงหนึ่ง
เกียรติศักดิ์ ธงหนึ่ง
IATF Lead Auditor, Bureau Veritas Thailand

    ประวัติโดยย่อ
    - IATF Lead Auditor, Bureau Veritas Thailand
    - ความเชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจประเมิน และวิทยากร หลักสูตร Requirements, IATF16949 Internal Auditor, Automotive Core Tools
    - จบการศึกษา Bachelor of Science Program, Naresuan University, Thailand

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส