จักรพันธ์ ไฉ่ประเสริฐกุล cover photo
จักรพันธ์ ไฉ่ประเสริฐกุล
จักรพันธ์ ไฉ่ประเสริฐกุล
ล่าม ๑๐ ทิศ รู้รอบด้าน ประสานงานได้ ในทุกเรื่อง
จากงานล่ามที่ทำงานประจำในบริษัทญี่ปุ่น ได้ซึมซับเอาวัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่นเข้ามา จนก้าวหน้าและยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และผันตัวออกมาทำงานอิสระในสายงานล่ามและนักแปลในท้ายที่สุด จากประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานับไม่ถ้วน ได้ถูกเก็บสะสมไว้ในแฟนเพจ "ล่ามอิสระ" และนำมากลั่นให้เป็นตัวหนังสือจนออกมาเป็นหนังสือต่างๆ ที่เป็นผลงาน เช่น อ่านคำ อ่านใจ อ่านนายญี่ปุ่น และเพื่อให้การถ่ายทอดเป็นไปอย่างสมบูรณ์ จึงเป็นที่มาของการจัดคอร์สสัมมนาที่ชื่อ "ฟังทัน ฟังออก บอกถูก" นั่นเอง

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของแฟนเพจ "ล่ามอิสระ" ที่มีเนื้อหาเฉพาะทางเกี่ยวกับงานล่ามและมีผู้ติดตามกว่าหมื่นคน
    - ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากย์หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
    - นักเขียนบทความลงในวารสารของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมถ์
    - ล่ามอิสระที่มีประสบการณ์ในหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสาขา

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส