สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ cover photo
สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์
สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์
ผู้ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้า และประหยัดค่าการตลาดได้เป็นแสน
ผู้สอนจบปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากวิทยานิพนธ์ เรื่อง อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวาน ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับแรก ๆ ในประเทศไทยที่ถูกตีพิมพ์ในหัวข้อนี้ และได้รับการอ้างอิง (Citation) เป็นจำนวนมาก ผู้สอนยังมีประสบการณ์การวางแผน กลยุทธ์การตลาด และยังเป็นวิทยากรเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค และการตลาดดิจิตอลให้แก่บริษัทเอกชนมากมาย และสถาบันการศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต NIDA สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มากว่า 8 ปี ซึ่งผู้เรียนกว่า 72% มียอดขายเพิ่มขึ้นจากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และเป็นเจ้าของแบรนด์น้ำผลไม้สมุนไพรช่วยนอน NITEDREAM ที่ใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการทำตลาด จนสามารถขายในสายการบิน และขายที่ต่างประเทศจนได้รับรางวัลที่ 1 ในใจชาวเกาหลี หรือ No.1 Korea Satisfaction Consumer Index Award 2019

    ประวัติโดยย่อ
    - จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากวิทยานิพนธ์ เรื่อง อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวาน ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับแรก ๆ ในประเทศไทยที่ถูกตีพิมพ์ในหัวข้อนี้ และได้รับการอ้างอิง (Citation) เป็นจำนวนมาก
    - มีประสบการณ์การวางแผน กลยุทธ์การตลาด และวิทยากรเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค และ การตลาดดิจิตอลให้แก่บริษัทเอกชนมากมาย และสถาบันการศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต NIDA สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มากว่า 8 ปี

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส