ดร.พิสิฐ อำนวยเงินตรา cover photo
ดร.พิสิฐ อำนวยเงินตรา
ดร.พิสิฐ อำนวยเงินตรา
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนาม เจ้าของเพจ "Dr.VietNam" และอาจารย์มหาวิทยาลัย

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของเพจ "Dr.VietNam" ที่มีผู้ติดตามกว่า 26,000 คน
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - วิทยากรรายการ “สวัสดีเวียดนาม” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
    - ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการไทย / อดีตล่ามไทย-เวียดนามให้กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส