รัชเดช อติกนิษฐ cover photo
รัชเดช อติกนิษฐ
รัชเดช อติกนิษฐ
วิทยากรอิสระ โค้ชนักขาย B2B & B2C ที่บรรยายเรื่องของการขาย การตลาด และการสร้างแรงบันดาลใจการขายให้กับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ มากมาย
อ.เอ รัชเดช อติกนิษฐโค้ชนักขาย B2B&B2C (โทร 087-7048026, 086-3699103และ 097-4163882 ) Youtube : https://youtube.com/user/ratchadet2 Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSema3uwx/ SkillLane : https://www.skilllane.com/instructors/coach_a_ratchadet SeminarDD : https://seminardd.com/coach/4119 หลักสูตรดีๆของอาจารย์เอ รัชเดช โค้ชนักขาย B2B&B2C Fanpage : https://www.facebook.com/profile.php?id=100076299710570 วิทยากรอิสระ โค้ชนักขาย B2B & B2C ที่บรรยายเรื่องของการขาย การตลาด และการสร้างแรงบันดาลใจการขายให้กับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ มากมาย ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท M.B.A.(Marketing) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (IC License) ประวัติการทำงาน ที่ปรึกษาวางแผนทางการเงิน บจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต(อดีต Top Sales อันดับ 1ของประเทศ ช่องทางธนาคาร) ผู้ชำนาญการประกันชีวิตอาวุโส บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต หัวหน้าส่วน ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรมธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ส่วนฝึกอบรมธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ บมจ.ไทยประกันชีวิต ผู้จัดการส่วน ส่วนฝึกอบรมธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ บมจ.ไทยประกันชีวิต ผู้จัดการอาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ประเทศไทย) ผู้จัดการขยายงาน(สมาชิกระดับแม่ทีม) บริษัท ฟินอินขัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด ปัจจุบัน เป็นวิทยากรอิสระ โค้ชนักขาย B2B&B2C ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านการขายและการตลาด ภายในและภายนอกองค์กร ทั้งรัฐและเอกชน บรรยาย Public training และ In house training ปัจจุบันเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายผ่านบริษัทฝึกอบรมชั้นนำ 8บริษัท และ In house training มากกว่า 13 บริษัท มีคอร์สออนไลน์กับแพลตฟอร์มชั้นนำของเมืองไทย 1. SkillLane 2. The Blacksmith by PRTR ประสบการณ์บรรยายหน่วยงานเอกชน อาทิเช่น ธุรกิจธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารทิสโก้ ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ บมจ.เงินติดล้อ บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์แคปปิตอล ธุรกิจประกันชีวิต บมจ.ไทยประกันชีวิต บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ประเทศไทย) ธุรกิจประกันวินาศภัย บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย ธุรกิจโบรคเกอร์ประกันภัย บจ.เอสจีโบรกเกอร์ Rabbit Finance ธุรกิจอื่นๆ บจ.อะควาทรีท เคมิคอล - ธุรกิจเคมีภัณฑ์ บจ.อีเฟิรท์เอเชีย(ไทยแลนด์) -ธุรกิจเครื่องสำอางอาหารเสริม บจ.โกลฟินเอ็กซ์ลอเยอรส์-ธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน บจ.พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น-ธุรกิจจำหน่ายจานดาวเทียม กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)-เครื่องใช้ไฟฟ้า บจ.ที.ที.ซี.สติล2016 -ธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก Gadhouse co.,ltd - นำเข้าและจำหน่ายเครื่องเสียง บริษัท เคทู อัลไลด์ คอมโพเน้นท์ จำกัด - ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด -ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ The Hamton ศรีราชา(Service Apartment) - ธุรกิจ Investment Property บจ.ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร - ธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม บมจ.พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น - ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารในประเทศและต่างประเทศ บจ.อายิโนะโมโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001(ประเทศไทย) - ธุรกิจวิศวกรรม บมจ.บริทาเนีย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บมจ.ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บจ.พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น - ธุรกิจรับบริหารอสังหาริมทรัพย์ Mectec - ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอีเลคโทรนิกส์ในธุรกิจยานยนต์ ประสบการณ์บรรยาย หน่วยงานราชการ สานักงานเกษตร จังหวัดตรัง

  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษาวางแผนทางการเงิน บจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต(อดีต Top Sales อันดับ 1 ของประเทศ ของช่องทางจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร)
  - ผู้ชำนาญการประกันชีวิตอาวุโส บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
  - หัวหน้าส่วน ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรมธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
  - ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ส่วนฝึกอบรมธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ บมจ.ไทยประกันชีวิต
  - ผู้จัดการส่วน ส่วนฝึกอบรมธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ บมจ.ไทยประกันชีวิต
  - ผู้จัดการอาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต
  - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ประเทศไทย)
  - ผู้จัดการขยายงาน(สมาชิกระดับแม่ทีม) บริษัท ฟินอินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัด
  - ปัจจุบัน เป็นวิทยากรอิสระ โค้ชนักขาย B2B & B2C บรรยาย In house & Public training ด้านการขาย การตลาดและการสร้างแรงบันดาลใจทุกธุรกิจเช่นธุรกิจ วิศวกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เครื่องสำอางค์อาหารเสริม MLM ประกันชีวิต ประกันภัย ธนาคารและบริษัทสินเชื่อรถยนต์ และปัจจุบันเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายผ่านบริษัทฝึกอบรมหลายแห่ง
  - มีเพจ Facebook fan page หลัก : อาจารย์เอ รัชเดช อติกนิษฐ โค้ชนักขาย b2bb2c (ลิงค์ https://www.facebook.com/Ratchadet21/?ref=pages_you_manage)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส