เบญญาภา บุญพรรคนาวิก cover photo
เบญญาภา บุญพรรคนาวิก

4.7 คะแนนเฉลี่ย

3,272 รีวิว

3 คอร์ส

เบญญาภา บุญพรรคนาวิก
Speech & Styling Designer

  ประวัติโดยย่อ
  - ครูใหญ่คนแรก แห่งบ้าน AF Academy Fantasia
  - ผู้ก่อตั้งสถาบันการแสดง Acting Mania
  - ผู้สอนและแนะนำการแสดงให้กับภาพยนตร์ และโฆษณา
  - วิทยากรด้านการพูดและการแสดงออกให้กับบริษัทชั้นนำ
  - เจ้าของเพจ KruOh Charming On Stage
  - M.A. in Theatre จาก Long Island University (GPA: 4.00/4.00)
  - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

3,272 รีวิว

3 คอร์ส