สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร (ยีราฟ) cover photo
สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร (ยีราฟ)
สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร (ยีราฟ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Soft Skills ประสบการณ์กว่า 7 ปี ผู้ก่อตั้ง Saturday School และ ผู้ร่วมก่อตั้ง DOTINCUBE
จากความเชี่ยวชาญการออกแบบการสอนด้าน Grit และ Growth Mindset มามากกว่า 7 ปี โดยเริ่มเน้นจากการพัฒนาเด็กมัธยม แต่จริง ๆ แล้ว คนวัยทำงาน มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากความรู้เหล่านี้มากมาย จึงได้เริ่มแนะนำในการพัฒนาผู้ใหญ่ให้รู้จัก Grit และ Growth Mindset มากขึ้น ปรากฏว่าไม่นานนี้เราจะเห็นถึงทักษะที่จำเป็นต้องมีในศตวรรษนี้จะขาด Growth mindset ไม่ได้ และ Grit เป็นอีกหนึ่งลักษณะ ที่ยังไม่แพร่หลายมากนัก แต่คนที่เริ่มรู้จัก Grit จะเริ่มมีทิศทางในชีวิตที่ชัดมากขึ้น และรู้สึกถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเข้าใกล้ความสำเร็จในชีวิตในทุก ๆ วัน

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ร่วมก่อตั้ง DOTincube
    - ผู้ก่อตั้ง Saturday School
    - ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Soft Skills ประสบการณ์กว่า 7 ปี
    - ได้รับรางวัล Forbes 30 Under 30, Obama Foundation Leader, Generation of Tomorrow และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย จากทั้งในและต่างประเทศ

4.3 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส