พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว (หาญ) cover photo
พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว (หาญ)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

1 คอร์ส

พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว (หาญ)
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Blockchain และ Cryptocurrency เจ้าของแฟนเพจ Blockchain Review

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของ Facebook Fanpage ชื่อดัง Blockchain Review หนึ่งในสื่อด้าน Blockchain และ Cryptocurrency ที่เปิดมานานที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย
  - กรรมการ สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัล (Thai Digital Asset Association) ซึ่งทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
  - มีผลงานเขียนและแปลหนังสือด้าน Bitcoin และ Cryptocurrency ที่มียอดขายสูงสุดในเมืองไทย
  - เจ้าของหนังสือ Bitcoin & Blockchain 101 เงินดิจิทัลเปลี่ยนโลก (เขียนร่วมกับ ณัฐชนน โพธิ์เงิน)
  - เจ้าของหนังสือ Digital Asset 101 จาก Bitcoin สู่การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (เขียนร่วมกับ อัครเดช เดี่ยวพานิช)
  - เจ้าของหนังสือ DeFi Faming 101 เส้นทางการลงทุนฉบับชาวนาโลกดิจิทัล (เขียนร่วมกับ ณัฐชนน โพธิ์เงิน)
  - เจ้าของหนังสือ Bitcoin Standard (แปลร่วมกับ พิริยะ สัมพันธารักษ์)
  - ประสบการณ์ลงทุนใน Bitcoin และ Crytocurrency ตั้งแต่ปี 2017 และเป็นบุคคลแรกๆ ที่เขียนบทความและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนใน DeFi
  - วิทยากรและผู้สอนรับเชิญให้แก่ องค์กรเอกชน มหาวิทยาลัย ธนาคาร และหน่วยงานรัฐ อาทิ ธนาคารเเห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต.
  - ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

1 คอร์ส