ณรงค์ศักดิ์ นิรมลพิศาล (แฟรงค์) cover photo
ณรงค์ศักดิ์ นิรมลพิศาล (แฟรงค์)

3.9 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

1 คอร์ส

ณรงค์ศักดิ์ นิรมลพิศาล (แฟรงค์)
เจ้าของแฟนเพจ "Frankky Trader" และ Prop trader บริหารพอร์ทลงทุน 100 ล้านบาท

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นกว่า 10 ปี
    - เจ้าของแฟนเพจ "Frankky Trader"
    - ปัจจุบันทำงานเป็น Prop Trade อยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง บริหารพอร์ทลงทุน 100 ล้านบาท
    - จบการศึกษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.9 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

1 คอร์ส