ศุภวัชร  รังสฤษฏ์โยธิน cover photo
ศุภวัชร  รังสฤษฏ์โยธิน

4.7 คะแนนเฉลี่ย

88 รีวิว

1 คอร์ส

ศุภวัชร รังสฤษฏ์โยธิน
System Engineer ด้าน VMware vSphere, Microsoft Server และ เครือข่าย Storage
- ปัจจุบันทำงานด้าน System Engineer เกี่ยวกับ VMware vSphere, Microsoft Server และ เครือข่าย Storage โดยตรง - ประสบการณ์การสอน Microsoft Active Directory และ Microsoft Exchanger Server

    ประวัติโดยย่อ
    - ปัจจุบันทำงานด้าน System Engineer เกี่ยวกับ VMware vSphere, Microsoft Server และ เครือข่าย Storage โดยตรง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

88 รีวิว

1 คอร์ส