ศุภวัชร  รังสฤษฏ์โยธิน cover photo
ศุภวัชร  รังสฤษฏ์โยธิน

4.7 คะแนนเฉลี่ย

56 รีวิว

1 คอร์ส

ศุภวัชร รังสฤษฏ์โยธิน
System Engineer ด้าน VMware vSphere, Microsoft Server และ เครือข่าย Storage

    - ปัจจุบันทำงานด้าน System Engineer เกี่ยวกับ VMware vSphere, Microsoft Server และ เครือข่าย Storage โดยตรง
    - ประสบการณ์การสอน Microsoft Active Directory และ Microsoft Exchanger Server


    ประวัติโดยย่อ
    - ปัจจุบันทำงานด้าน System Engineer เกี่ยวกับ VMware vSphere, Microsoft Server และ เครือข่าย Storage โดยตรง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

56 รีวิว

1 คอร์ส