ธนัท ศรีสุภา (สวนผักนายนัท) cover photo
ธนัท ศรีสุภา (สวนผักนายนัท)
ธนัท ศรีสุภา (สวนผักนายนัท)
เจ้าของ สวนผักนายนัท สอนปลูกผักด้วยระบบน้ำนิ่งไม่ใช้ปั๊ม ไม่ใช้ไฟฟ้า แบบพอเพียง


    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของ สวนผักนายนัท
    - ประสบการณ์สอนปลูกผักด้วยระบบน้ำนิ่งไม่ใช้ปั๊ม ไม่ใช้ไฟฟ้า แบบพอเพียงกว่า 4 ปี สอนมาแล้ว 130 รุ่น รุ่นละ 30-50 คน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส