คธาพล รพีฐิติธรรม cover photo
คธาพล รพีฐิติธรรม

4.8 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส

คธาพล รพีฐิติธรรม
โค้ชและที่ปรึกษาพัฒนาชีวิตตนเองด้วยการจัดระเบียบบ้าน

  - ป.ตรี –ป.โท คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  - เนติบัณฑิตไทย
  - Certified Practitioner of Life Coaching จาก Thailand Coaching Academy ที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตร Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) ของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF), USA


  ประวัติโดยย่อ
  - โค้ชและที่ปรึกษาพัฒนาชีวิตตนเองด้วยการจัดระเบียบบ้านโดยใช้ทักษะ coaching คนแรกของเมืองไทยที่ได้รับการแนะนำผ่านสื่อชั้นนำมากที่สุด
  - Certified Practitioner of Life Coaching ตามการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF), USA
  - ผู้ก่อตั้งเพจ Proud จัดระเบียบเปลี่ยนชีวิต (www.facebook.com/proud.tidy)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส