คธาพล รพีฐิติธรรม cover photo
คธาพล รพีฐิติธรรม

4.8 คะแนนเฉลี่ย

28 รีวิว

2 คอร์ส

คธาพล รพีฐิติธรรม
โค้ชและที่ปรึกษาพัฒนาชีวิตตนเองด้วยการจัดระเบียบบ้าน

    ประวัติโดยย่อ
    - โค้ชและที่ปรึกษาพัฒนาชีวิตตนเองด้วยการจัดระเบียบบ้าน
    - Certified Practitioner of Life Coaching จาก Thailand Coaching Academy ที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตร Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) ของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF), USA
    - ผู้ก่อตั้งเพจ "Proud จัดระเบียบเปลี่ยนชีวิต"
    - ปริญญาตรีและปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

28 รีวิว

2 คอร์ส