ภาสินี วุฒิศาสตร์ cover photo
ภาสินี วุฒิศาสตร์
ภาสินี วุฒิศาสตร์
ภาษาอังกฤษ คุณพ่อ คุณแม่ ลูก ครอบครัว สนทนาภาษาอังกฤษ
ปัจจุบัน - เจ้าของสถาบัน "บ้านสอนภาษา" - ประสบการณ์สอนแบบตัวต่อตัว 16 ปี นักเรียนที่กำลังสอน - ตั้งแต่นักเรียนระดับประถมปลาย ไปจนถึง ระดับคนทำงาน(ทั้งนักเรียนในประเทศและต่างประเทศ เช่น แคนาดา อเมริกา และเยอรมัน เป็นต้น) วิชาที่สอน - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทำงาน - ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เป็นต้น ประสบการณ์ อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 ปี อาจารย์ประจำวิชาภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี 1 ปี พนักงานประสานงานระหว่างประเทศ (2) ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของสถาบัน "บ้านสอนภาษา" ที่มีประสบการณ์การสอนแบบตัวต่อตัวมากกว่า 16 ปี
    - เปิดสอนตั้งแต่นักเรียนระดับประถมปลาย ไปจนถึงระดับคนทำงาน (ทั้งนักเรียนในประเทศและต่างประเทศ เช่น แคนาดา อเมริกา และเยอรมัน เป็นต้น)
    - สอนตั้งแต่คอร์สพื้นฐานภาษาอังกฤษและฝรั่งเศษ ไปจนถึงคอร์สเพื่อการสื่อสารและการทำงาน
    - เคยเป็นอาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสที่โรงเรียนต่าง ๆ หลายแห่ง และเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศที่มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปี

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส