ดร.วรวีร์ เรืองอร่ามรัตน์ (อ.โบ) cover photo
ดร.วรวีร์ เรืองอร่ามรัตน์ (อ.โบ)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

756 รีวิว

3 คอร์ส

ดร.วรวีร์ เรืองอร่ามรัตน์ (อ.โบ)
ที่ปรึกษาและวิทยากรทางด้านการจัดการองค์กร การสร้างนวัตกรรมในองค์กรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลาการและการสร้าง Employee Experience

  ประวัติโดยย่อ
  - มีประสบการณ์การทำงานและงานวิจัยทางด้านการพัฒนาและจัดการองค์กรทั้งในด้านการสร้าง Employee Experience การจัดการองค์ความรู้ และการพัฒนาการบริการภายในองค์กร
  - ที่ปรึกษาและวิทยากรทางด้านการจัดการองค์กร การสร้างนวัตกรรมในองค์กรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลาการและการสร้าง Employee Experience
  - ปริญญาเอก Knowledge and Innovation Management (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  - ปริญญาโท Engineer, Waseda University
  - ปริญญาตรี Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University

4.6 คะแนนเฉลี่ย

756 รีวิว

3 คอร์ส