ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ cover photo
ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

1 คอร์ส

ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์
อาจารย์ภาษาญี่ปุ่นคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยประสบการณ์ใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นมานานกว่า 6 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม อันดับ 1
    - นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นตรี โท เอก
    - สอบ A-NET ภาษาญี่ปุ่นได้คะแนนสูงสุดของประเทศ (98.75/100)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

1 คอร์ส