ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ cover photo
ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์
ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์
อาจารย์ภาษาญี่ปุ่นคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยประสบการณ์ใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นมานานกว่า 6 ปี


    ประวัติโดยย่อ
    - ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม อันดับ 1
    - นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นตรี โท เอก
    - สอบ A-NET ภาษาญี่ปุ่นได้คะแนนสูงสุดของประเทศ (98.75/100)
คอร์สที่สอนโดย ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์
img
img
ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์
อาจารย์ภาษาญี่ปุ่นคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยประสบการณ์ใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นมานานกว่า 6 ปี
img
อรชพร ชลาดล
ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร กับประสบการณ์การสัมภาษณ์ศิลปินและดาราญี่ปุ่น (สวยๆ หล่อๆ) อย่างล้นหลาม
20 วีดีโอ
4 ชม. 28 น.
ทะลวงญี่ปุ่น สื่อสารได้ล้ำ ไม่ต้องพึ่งแกรมม่า
img
ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์
อาจารย์ภาษาญี่ปุ่นคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยประสบการณ์ใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นมานานกว่า 6 ปี
img
อรชพร ชลาดล
ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร กับประสบการณ์การสัมภาษณ์ศิลปินและดาราญี่ปุ่น (สวยๆ หล่อๆ) อย่างล้นหลาม
1,290 บาท
990 บาท