อภิชาติ ขันธวิธิ cover photo
อภิชาติ ขันธวิธิ

4.5 คะแนนเฉลี่ย

32 รีวิว

1 คอร์ส

อภิชาติ ขันธวิธิ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารงานบุคคล เจ้าของแฟนเพจ HR-The Next Gen

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจและบริหารทรัพยากรมนุษย์
    - ประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 14 ปี ในบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
    - วิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชน
    - ผู้ก่อตั้งเพจ HR The Next Gen และนักเขียนหนังสือ ถ้าไม่รู้คงไม่รอดสุดยอดแนวคิดมนุษย์เงินเดือน และทำงานแทบตายทำไมไม่โต

4.5 คะแนนเฉลี่ย

32 รีวิว

1 คอร์ส