ทวีวรรณ กมลบุตร cover photo
ทวีวรรณ กมลบุตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

270 รีวิว

31 คอร์ส

ทวีวรรณ กมลบุตร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด และ Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)

  ประวัติโดยย่อ
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด
  - Certified Trainer & Coach for Performance Coach (ICF)
  - Certified Strengths Coach (GALLUP)
  - เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร
  - มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี และสอนมากกว่า 500 องค์กร และสอนพนักงานมากกว่า 200,000 คน
  - จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
  - จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

4.7 คะแนนเฉลี่ย

270 รีวิว

31 คอร์ส