ณรนา ธีระวร (ครูฝ้าย CrewAcademy) cover photo
ณรนา ธีระวร (ครูฝ้าย CrewAcademy)
ณรนา ธีระวร (ครูฝ้าย CrewAcademy)
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานพัฒนาบุคลิกภาพกว่า 15 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานพัฒนาบุคลิกภาพกว่า 15 ปี
  - อดีตพนักงานต้อนรับสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 10 ปี
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้โดยสารภาคพื้นดินชั้น First Class บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด
  - วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สถาบันเตรียมแอร์โฮสเตสและสจ๊วต CrewAcademy

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส