ปาณิก เสนาฤทธิไกร cover photo
ปาณิก เสนาฤทธิไกร

4.8 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

4 คอร์ส

ปาณิก เสนาฤทธิไกร
ประสบการณ์การสอนทางด้านสถิติและการวิเคราะห์ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านงานวิจัยมานานกว่า 10 ปี
Experience: 1. STATISTICIAN@SMARTRESEARCHTHAI: OVER 10 YEARS - PRESENT *Consult researcher’s analysis statistic and software training. *Software expert: SPSS, AMOS, LISREL, Mplus, PROcessMacro, SmartPLS. *Statistic preferred: Regression, Factor analysis, SEM 2. PARTTIME LECTURER@SAMUTSAKHON COMMUNITY COLLEGE: FEB2011 – FEB2018 *Subject: MIS, Information Technology for Life, Statistic for IT, e-Commerce Education: 1. DOCTORAL DEGREE (ONLY TAKEN COURSES) JUNE2011 – APRIL 2017 @MAHIDOL UNIVERSITY *Population Education: Specialize in Advanced Statistic 2. MASTER DEGREE JUNE 2007 – MAY 2010 @PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY *Master of Science (Management of Information Technology): *Academic article published in NCCIT2010 "Geographic Information System for Crime Risk Area Analysis"

    ประวัติโดยย่อ
    - ที่ปรึกษาด้านการทำงานวิจัย by Smart Research Thai มานานกว่า 10 ปี
    - Consult researcher’s analysis statistic and software training
    - Software expert: SPSS, AMOS, LISREL, Mplus, PROcessMacro, SmartPLS
    - Statistic preferred: Regression, Factor analysis, SEM

4.8 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

4 คอร์ส