ทัพพ์วริศ ชิณศิริรัตน์กุล cover photo
ทัพพ์วริศ ชิณศิริรัตน์กุล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

180 รีวิว

4 คอร์ส

ทัพพ์วริศ ชิณศิริรัตน์กุล
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.cloud-tutorial.com

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.cloud-tutorial.com
    - Front-end developer ประสบการณ์ 5 ปี

4.7 คะแนนเฉลี่ย

180 รีวิว

4 คอร์ส