อ.กุลิสรา พานิช (อ.ปูครูอินดี้) cover photo
อ.กุลิสรา พานิช (อ.ปูครูอินดี้)
อ.กุลิสรา พานิช (อ.ปูครูอินดี้)
ผู้บริหารสถาบันสอนเสริมสวยครบวงจร Indy hair design academy ตามมาตรฐาน ISO17024 สาขาวิชาชีพช่างผม
- ผู้บริหารสถาบันสอนเสริมสวยครบวงจร Indy hair design academy ตามมาตรฐาน ISO17024 สาขาวิชาชีพช่างผม - เจ้าของร้าน Indy Hair Salon and Barber - เจ้าของผลิตภัณฑ์ Indy's Product ประสบการณ์ช่างผมมากกว่า 30 ปี และ สอนมากกว่า 10 ปี ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน - ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพเสริมสวยและผู้ประเมินศูนย์สอบ Assessor รับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ - ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกและกรรมการในสมาคมช่างผมมืออาชีพแห่งประเทศไทย 4 ปี จนถึงปัจจุบัน

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้บริหารสถาบันสอนเสริมสวยครบวงจร Indy hair design academy ตามมาตรฐาน ISO17024 สาขาวิชาชีพช่างผม
  - เจ้าของร้าน Indy Hair Salon and Barber
  - เจ้าของผลิตภัณฑ์ Indy's Product ประสบการณ์ช่างผมมากกว่า 30 ปี และ สอนมากกว่า 10 ปี
  - ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพเสริมสวยและผู้ประเมินศูนย์สอบ Assessor รับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
  - ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกและกรรมการในสมาคมช่างผมมืออาชีพแห่งประเทศไทย 4 ปี จนถึงปัจจุบัน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส