ดร.ณัชร สยามวาลา cover photo
ดร.ณัชร สยามวาลา

4.8 คะแนนเฉลี่ย

23 รีวิว

2 คอร์ส

ดร.ณัชร สยามวาลา
วิทยากร นักคิด นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญสติ การพัฒนาสมอง และการพัฒนาจิตใจ

  ดร. ณัชร สยามวาลา เป็นผู้สนใจบทบาทของการเจริญสติที่มีต่อการพัฒนาตนเอง จบปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้ทุนไปศึกษาต่อปริญญาโทที่บัณฑิตวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยทัฟทส์และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ทุนแลกเปลี่ยนไปมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด

  ดร.ณัชรจบปริญญาเอกด้านบทบาทของการเจริญสติในการพัฒนาภาวะผู้นำจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยได้รับทุนวิจัยปริญญาเอกไปวิจัยที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ เคยเขียนคอลัมน์ Zen Sense ให้กับบางกอก โพสต์ เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เคยเป็นวิทยากรที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ เข้าคอร์สการเจริญสติตามแนวสติปัฏฐาน 4 ครั้งละอย่างน้อย 8 วันมาแล้ว 62 ครั้งและสอบผ่านหลักสูตรธรรมศึกษาเอก (นักธรรมเอก)

  ปัจจุบันเป็นนักเขียนและนักแปล

  งานเขียน
  - วิถีดาบ วิถีเซน, รางวัลเซเว่น บุ๊ค อวอร์ด และได้รับเลือกเป็นตัวแทนหนังสือไทยในหมวดศาสนา/ ปรัชญาเข้าแสดงในมหกรรมหนังสือโลกที่กรุงแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมนี
  - ออกกำลังใจ
  - Zenwise (ภาษาอังกฤษ)

  งานแปลจากภาษาอังกฤษ
  - สมองแห่งพุทธะ (Buddha’s Brain)
  - ทำทีละอย่าง (Just One Thing)
  - ผู้นำอุดมสติ (Mindful Leadership)

  งานแปลจากภาษาญี่ปุ่น
  - สมองปิ๊ง Writing Revolution! (今日あったことを書いて365日「脳力」を鍛える本)


  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากร นักคิด นักเขียน ด้านการพัฒนาจิตใจและสมองชื่อดังของไทย
  - เจ้าของหนังสือชื่อดัง "วิถีดาบ วิถีเซน" ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนหนังสือจากประเทศไทยในหมวดศาสนา/ปรัชญา ไปแสดงในงานหนังสือประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมนี
  - เจ้าของหนังสือขายดีหลายเล่ม อาทิ “ออกกำลังใจ”, “Zenwise”, “สำเร็จทางโลก เพราะสุขทางธรรม”
  - ปริญญาเอกด้านบทบาทของการเจริญสติในการพัฒนาภาวะผู้นำจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ได้รับทุนวิจัยปริญญาเอกไปวิจัยที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

23 รีวิว

2 คอร์ส