ดร.ณัชร สยามวาลา cover photo
ดร.ณัชร สยามวาลา

4.8 คะแนนเฉลี่ย

24 รีวิว

3 คอร์ส

ดร.ณัชร สยามวาลา
วิทยากร นักคิด นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญสติ การพัฒนาสมอง และการพัฒนาจิตใจ
ดร. ณัชร สยามวาลา เป็นผู้สนใจบทบาทของการเจริญสติที่มีต่อการพัฒนาตนเอง จบปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้ทุนไปศึกษาต่อปริญญาโทที่บัณฑิตวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยทัฟทส์และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ทุนแลกเปลี่ยนไปมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ดร.ณัชรจบปริญญาเอกด้านบทบาทของการเจริญสติในการพัฒนาภาวะผู้นำจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยได้รับทุนวิจัยปริญญาเอกไปวิจัยที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ เคยเขียนคอลัมน์ Zen Sense ให้กับบางกอก โพสต์ เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เคยเป็นวิทยากรที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ เข้าคอร์สการเจริญสติตามแนวสติปัฏฐาน 4 ครั้งละอย่างน้อย 8 วันมาแล้ว 62 ครั้งและสอบผ่านหลักสูตรธรรมศึกษาเอก (นักธรรมเอก) ปัจจุบันเป็นนักเขียนและนักแปล งานเขียน - วิถีดาบ วิถีเซน, รางวัลเซเว่น บุ๊ค อวอร์ด และได้รับเลือกเป็นตัวแทนหนังสือไทยในหมวดศาสนา/ ปรัชญาเข้าแสดงในมหกรรมหนังสือโลกที่กรุงแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมนี - ออกกำลังใจ - Zenwise (ภาษาอังกฤษ) งานแปลจากภาษาอังกฤษ - สมองแห่งพุทธะ (Buddha’s Brain) - ทำทีละอย่าง (Just One Thing) - ผู้นำอุดมสติ (Mindful Leadership) งานแปลจากภาษาญี่ปุ่น - สมองปิ๊ง Writing Revolution! (今日あったことを書いて365日「脳力」を鍛える本)

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากร นักคิด นักเขียน ด้านการพัฒนาจิตใจและสมองชื่อดังของไทย
    - เจ้าของหนังสือชื่อดัง "วิถีดาบ วิถีเซน" ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนหนังสือจากประเทศไทยในหมวดศาสนา/ปรัชญา ไปแสดงในงานหนังสือประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมนี
    - เจ้าของหนังสือขายดีหลายเล่ม อาทิ “ออกกำลังใจ”, “Zenwise”, “สำเร็จทางโลก เพราะสุขทางธรรม”
    - ปริญญาเอกด้านบทบาทของการเจริญสติในการพัฒนาภาวะผู้นำจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ได้รับทุนวิจัยปริญญาเอกไปวิจัยที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

24 รีวิว

3 คอร์ส