วีรชัย จุลหาญกิจ cover photo
วีรชัย จุลหาญกิจ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

2 คอร์ส

วีรชัย จุลหาญกิจ
ผู้เชียวชาญการวิเคราะห์ออกแบบระบบฐานข้อมูล เขียนและใช้งาน Excel และ Access มามากกว่า 20 ปี และผลิตหลักสูตร Online ต่างๆ มานานกว่า 10 ปี
ผ่านงาน Logistic กับ Supply Chain มากว่า 30 ปี ตั้งแต่ Tomy Toy, Nippon Express, Thai-Laos Lignite, Future Garment, Lite-On และเนื่องจากงานที่ทำมีความต้องการข้อมูลจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ วางแผน ผลิต คลังวัตถุดิบ คลังสินค้าสำเร็จรูป ตลอดจนแผนกขนส่ง BOI และภาษีอากร การเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจึงเป็นสิ่งจำเป็นสุดๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง และติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการที่สุดคือ IT ขณะที่ Programmer หายาก และแพงมาก แถมเขียนไม่ค่อยได้อย่างใจ เพราะเราอธิบายให้เขาเข้าใจไม่ได้ หรือเพราะเขาฟังไม่เข้าใจกันแน่ ผมจึงตัดสินใจไปเรียนเขึยนโปรแกรมเอง โดยลงเรียนหลักสูตร PPD (Professional Programming Developer) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2540 และนำมันมาใช้ในงานตั้งแต่นั้นมา จนประสบความสำเร็จอย่างดีในงานที่ทำ สามารถกำกับจนงานลื่นไหลได้ไม่สะดุด รู้ปัญหา และติดตามงานได้ก่อนจะเกิดเรื่อง ตลอดจนสามารถออกรายงานต่างๆได้รวดเร็ว ตามต้องการของฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะต้องการในรูปแบบใด เคยเป็นที่ปรึกษาด้าน Logistic ให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ กองส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เคยเป็นวิทยากรสอน IT เรื่องฐานข้อมูลให้กับ อบต. กองควบคุมโรคติดต่อ และ กระทรวง ICT ปัจจุบันรับเขียน และรับสอนเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Access มี Course Online ส่วนตัวหลักสูตร 'เขียนโปรแกรมได้ภายใน 20 ชม. ด้วย MS Access'. ที่มาทำหลักสูตร Excel นี้ เพราะเห็นว่าคนไทยเก็บข้อมูลผิดกันมาก สิ้นเปลืองทรัพยากรมนุษย์มหาศาล ขณะที่หลายองค์ยังไม่รู้จัก MS Access ซึ่งใช้เขียนโปรแกรมโดยตรง จึงตั้งใจทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาทดแทน เพื่อให้ผู้ใช้ Excel สามารถทำงานได้ดีกว่าเดิมสามารถลดเวลาลงได้ระดับนึง

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์งานด้าน Logistic และ Supply Chain มากกว่า 30 ปี
    - วิทยากรสอน IT เรื่องฐานข้อมูลให้กับองค์กรต่างๆ อาทิ อบต. กองควบคุมโรคติดต่อ และกระทรวง ICT
    - เคยเป็นที่ปรึกษาด้าน Logistic ให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ กองส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
    - จบหลักสูตร PPD (Professional Programming Developer) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2540

5.0 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

2 คอร์ส