นพรัตน์ ศิริสัจจวัฒน์ CFA CFE cover photo
นพรัตน์ ศิริสัจจวัฒน์ CFA CFE
นพรัตน์ ศิริสัจจวัฒน์ CFA CFE
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชา Ample Tutor (www.ampletutor.com)


    ประวัติโดยย่อ
    - จบปริญญาตรีจาก BBA ธรรมศาสตร์ Major Finance
    - ได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อปริญญาโท Masters in Finance ที่ London Business School พร้อมกับการสอบผ่าน CFA Level 3 ในปีเดียวกัน
    - ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชา Ample Tutor (www.ampletutor.com)