เรวดี นีระภักษ์ cover photo
เรวดี นีระภักษ์
เรวดี นีระภักษ์
วิทยากรสอนทำผลิตภัณฑ์แฮนเมด เจ้าของกลุ่ม Facebook Group "เปิดกรุสมุนไพรไทยโบราณคู่ตำนานเมืองเก่า"

    ข้าราชการครู ทำโปรเจควิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ วิทยากรสอนทำผลิตภัณฑ์แฮนเมด เจ้าของกลุ่มเปิดกรุสมุนไพรโบราณตำนานเมืองเก่าสมาชิกเกือบ 2 หมื่นคนในปีเดียว ทำคอร์สออนไลน์สอนผ่านกลุ่มเฟสบุ๊คมากกว่า 30 ห้อง 9 หลักสูตร 300 บทเรียน ผู้ลงทะเบียนจ่ายเงินเรียนกว่า 3000 คน


    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากรสอนทำผลิตภัณฑ์แฮนเมด
    - เจ้าของกลุ่ม Facebook Group "เปิดกรุสมุนไพรไทยโบราณคู่ตำนานเมืองเก่า" สมาชิกเกือบ 2 หมื่นคน
    - ข้าราชการครู ทำโปรเจควิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ

0.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส