ดร.อลิสา โลหิตนาวี cover photo
ดร.อลิสา โลหิตนาวี
ดร.อลิสา โลหิตนาวี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรม & นิสัยที่เกิดจากการเลี้ยงดูผ่านการเคลื่อนไหว *เจ้าของเพจ Image Matters Asia และเพจ Parent Training ที่มีประสบการณ์สอนใน 6 ประเทศ
ปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย Hertfordshire, UK ประกาศนีย์บัตรจากการฝึกทำเคส 5,000 ชั่วโมง (ในเวลา 3 ปี) ของ Kestenberg Movement Profile หรือการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเด็กจาก Professeor Yukari Sakiyama มหาวิทยาลัย Mukogawa, Japan ประกาศนีย์บัตรจากการฝึกทำเคส 3,000 ชั่วโมง (ในเวลา 5 ปี) ของ Laban/Bartenieff Movement Analysis หรือการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวผู้ใหญ่จาก Janet Kaylo, Laban/Bartenieff Somatic Studies International, USA ประกาศนีย์บัตรการเรียนด้าน Emotional Competencies หรือการแสดงอารมณ์ทางสีหน้ากับ Paul Ekman Intenational, Manchester, United Kingdom ประกาศนีย์บัตรด้าน Lie Detection หรือการจับโกหกและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจาก Paul Ekman International, Manchester, UK ประกาศนีย์บัตรด้าน Facial Action Coding System หรือการใช้กล้ามเนื้อในหน้าจาก Erika Rosenberg, Imperial College London, UK ได้รับเลือกให้เป็น Thailand Guest Speaker ให้กับ United Nations ในหัวข้อภาพลักษณ์ในการเข้าหาคน และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ ได้รับเลือกให้เป็น guest speaker ให้กับเครื่องสำอางค์ La Prairie 2 ปีซ้อนในหัวข้อการเข้าหาลูกค้าโดยใช้สีหน้าและภาษากาย

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของผลงานงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์พัฒนาการ นิสัย และตัวตนจากการการเคลื่อนไหวเด็ก ที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย Mukogawa ประเทศญี่ปุ่น
  - ผู้สอนด้านการอ่านสีหน้า ภาษากาย และพฤติกรรมของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์การสอนในประเทศไทย อังกฤษ จีน เยอรมัน ฮอลแลนด์ และญี่ปุ่น
  - เจ้าของเพจ Image Matters Asia ที่ทำงานกับผู้บริหารด้านภาพลักษณ์ ภาษากาย และการนำเสนอ ที่มีประสบการสอนทั้งในประเทศไทย อังกฤษ จีน เยอรมัน ฮอลแลนด์ และญี่ปุ่น
  - คนไทยคนเดียว (ร่วมกับ partner ที่ญี่ปุ่น) ที่คิดค้นการทำโปร์ไฟล์เด็กวัย 0-2 ขวบจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว โดยประยุกต์จาก Kestenberg Movement Profile
  - คนไทยคนเดียว (ร่วมกับ partner ที่ญี่ปุ่น) ที่ขยายกิจการการทำโปร์ไฟล์เด็กวัย 0-2 ขวบจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวไปที่ประเทศ Austria และเป็นองค์กรเดียวที่ทำด้านนี้
  - คนไทยคนเดียวที่ได้รับเชิญให้เขียนบทความเรื่อง Baby's Facial Expression หรือการส่งเสริมความสามารถในการอ่านสีหน้าของเด็กจาก Humintell, USA
  - คนไทยคนเดียวที่ได้รับเชิญจาก Seika Kindergarten ประเทศญี่ปุ่น ให้ไปสอนครูที่ดูและน้องตั้งแต่วัย 0-5 ขวบเรื่องการส่งเสริมการอ่านสีหน้าเด็ก
  - คนไทยคนเดียวที่เป็น partner กับ Rick Fink Butler-Valet School, Oxfordshire ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนมารยาททางสังคมชั้นสูงชองประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี 2012

5.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส