โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี (Wandee Culinary Arts School) cover photo
โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี (Wandee Culinary Arts School)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

61 คอร์ส

โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี (Wandee Culinary Arts School)
โรงเรียนสอนอาหารชื่อดังของไทย

  ประวัติโดยย่อ
  - โรงเรียนเอกชนแห่งแรก ที่สอนคหกรรมครบวงจรสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องอาหาร
  - มีผู้เรียนจาก 50 ประเทศทั่วโลก
  - โครงการเชฟชุมชน กับ ททท.
  - โครงการอาหารถิ่นรสไทยแท้ กับ สถาบันอาหาร
  - ที่ปรึกษาร้านอาหาร ทั้งในและต่างประเทศ
  - ผู้เชี่ยวชาญการประเมินประสาทสัมผัสทางอาหาร
  - สถานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทยเพื่อทำงานต่างประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  - ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  - องค์กรรับรองมาตรฐาน ผู้ประกอบอาหารไทย ผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
  - องค์กรรับรอง สาขา Hospitality Management Level 4 and 5 สาขา Food and Beverage Service Supervision Level 3 BTEC Approved Center, Pearson Education
  - จัดสรรเนื้อหาหลักสูตรและการจัดการสอน สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

4.7 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

61 คอร์ส