อรมณี หาญมนตรี (ครูฟาง) cover photo
อรมณี หาญมนตรี (ครูฟาง)
อรมณี หาญมนตรี (ครูฟาง)
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แอคทีฟเทรนนิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ครูสอนเต้นผู้มีประสบการณ์กว่า 13 ปี ออกแบบโปรแกรมการเต้น และให้ความรู้เรื่องการพัฒนาตนเอง เจ้าของแฟนเพจ Amanda - Dance and Mindset
ครูฟางมีความสนใจในเรื่องจิตวิทยามาตั้งแต่เด็ก ปัจจุบันทำงานเป็นครูสอนเต้นยาวนานกว่า 13 ปี ครูได้เจอกับนักเรียนมากมายที่ยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ตนเองต้องการ ทั้งในเรื่องของการเต้นและการใช้ชีวิต ครูเลยได้เอาความรู้ทางด้านจิตวิทยาและหลักการที่ได้ศึกษามาช่วยพัฒนานักเรียน และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างคอร์สนี้ เพราะจากประสบการณ์ในการพัฒนานักเรียนมา วิธีคิด ความเชื่อ และการลงมือทำ จะต้องถูกต้อง และถูกอัพเกรดตลอดเวลา รวมถึงคอร์สนี้จะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของครูโดยตรงด้วยค่ะ

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของกิจการส่วนตัว ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แอคทีฟเทรนนิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
    - ครูสอนเต้นผู้มีประสบการณ์กว่า 13 ปี เจ้าของแฟนเพจ "Amanda - Dance and Mindset"
    - ที่ปรึกษา และนักออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคล ด้านการพัฒนาตนเองผ่านการเต้น
    - นักสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้เรื่องการพัฒนาตนเอง

3.8 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส