ณรงค์ฤทธิ์ ทรัพย์ทิพยรัตนา  cover photo
ณรงค์ฤทธิ์ ทรัพย์ทิพยรัตนา

4.7 คะแนนเฉลี่ย

136 รีวิว

2 คอร์ส

ณรงค์ฤทธิ์ ทรัพย์ทิพยรัตนา
CFA, CAIA, CIPM, FRM; ผู้ก่อตั้ง ASquare School

    ประวัติโดยย่อ
    - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2
    - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 4.00
    - ผู้ก่อตั้งสถาบัน Asquareschool (www.asquareschool.com/about-us)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

136 รีวิว

2 คอร์ส