สถาบันวิชาชีพสปา กรุงเทพ cover photo
สถาบันวิชาชีพสปา กรุงเทพ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

1 คอร์ส

สถาบันวิชาชีพสปา กรุงเทพ
สถาบันที่ผลิตบุคลากรทางด้านสปา ที่มีทั้งความรู้ความสามารถ และจริยธรรม ให้เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ
“สถาบันวิชาชีพสปา กรุงเทพ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2550 โดยบริษัท ออเร็นทัล สปา จำกัด ซึ่งได้เล็งเห็นว่าจำนวนบุคลากรผู้ให้บริการทางด้านสปา ที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ควรที่จะมีสถาบันเฉพาะ ที่ฝึกสอน และอบรมทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านสปา ที่มีทั้งความรู้ความสามารถ และจริยธรรม ให้เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ ภายใต้ปรัชญา “ภูมิปัญญาไทย มาตรฐานสากล” จากประสบการณ์ในธุรกิจสปา อันยาวนานของผู้บริหาร “สถาบันวิชาชีพสปา กรุงเทพ” จึงเป็นหลักประกันได้อย่างดีว่า คุณภาพของหลักสูตร และวิธีการเรียนการสอนนั้น จะถูกถ่ายทอดสู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการนำไปประกอบวิชาชีพได้จริง

  ประวัติโดยย่อ
  - สถาบันได้รับการรับรองโดยสมาคมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
  - สถาบันได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - สถาบันได้ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์คุณภาพธุรกิจ
  - เยี่ยมชม facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/BSABangkok

4.8 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

1 คอร์ส