ระพีพัฒน์ พัฒนกุลชัย  cover photo
ระพีพัฒน์ พัฒนกุลชัย

4.6 คะแนนเฉลี่ย

43 รีวิว

1 คอร์ส

ระพีพัฒน์ พัฒนกุลชัย
ผู้ร่วมก่อตั้ง PKM Consulting Group Company Limited


    ประวัติโดยย่อ
    - อดีตที่ปรึกษาด้านภาษีบริษัท PricewaterhouseCoo
    - ผู้ร่วมก่อตั้ง PKM Consulting Group Company Limited

4.6 คะแนนเฉลี่ย

43 รีวิว

1 คอร์ส