คนึง เพชรสมัย cover photo
คนึง เพชรสมัย

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

คนึง เพชรสมัย
คนึง, Muemoon Lokbailek, Stop motion
อดีตอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ สอนอยู่ 10 ปี ปัจจุบันออกมาประกอบธุรกิจเต็มตัว มีสินค้าและบริการ 3 กลุ่มคือ 1. การฝึกอบรม 2. เปิดสตูดิโอผลิตวิดีโอสต็อก 3. รับผลิตงานวิดีโอ เป็นผู้เขียนหนังสือ "ถ่ายภาพส่งนอก มือสมัครเล่นก็รวยได้" รางวัลทางการถ่ายภาพ สูงสุดที่เคยได้รับ ในระดับนานาชาติ คือรางวัล Rising Star จาก National Geographic (ประกวดภาพถ่าย) ปัจจุบันเป็นแอดมินกลุ่ม เฟซบุค vdostocker เป็นเจ้าของสถิติคลิปอันดับ 1 จากคีย์ระดับล้านคลิป เป็นผู้พัฒนาและสอน หลักสูตรยอดนิยม "กลยุทธ์การเข้าตีคีย์"

  ประวัติโดยย่อ
  - อดีตอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
  - เจ้าของสถิติคลิปอันดับ 1 ในคีย์เวิร์ดระดับเกินล้านคลิป (วิดีโอสต็อก)
  - รางวัล Rising Star จาก National Geographic (ประกวดภาพถ่าย)
  - ผู้พัฒนาและสอนหลักสูตรยอดนิยม "กลยุทธ์การเข้าตีคีย์" (ผลิตคลิปอย่างไรให้ติดป๊อป)
  - ผู้แต่งหนังสือ "ถ่ายภาพส่งนอก มือสมัครเล่นก็รวยได้"

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส