ปิยะพร สุนทรเนตร (ครูพี่ต้อม) cover photo
ปิยะพร สุนทรเนตร (ครูพี่ต้อม)
ปิยะพร สุนทรเนตร (ครูพี่ต้อม)
"ครูพี่ต้อม" สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ ประเพณีไทย 2014
การศึกษา ค.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (ภาษาไทย – สังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ ติวเตอร์ออนไลน์ Online Education Unit, KPN ACADEMY วิทยากรโครงการติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย โรงเรียนรัฐและเอกชนทั่วประเทศ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ ประเพณีไทย 2014

    ประวัติโดยย่อ
    - สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ ประเพณีไทย 2014
    - ติวเตอร์ออนไลน์ Online Education Unit, KPN ACADEMY 
    - วิทยากรโครงการติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย โรงเรียนรัฐและเอกชนทั่วประเทศ

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส