บัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ cover photo
บัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ

4.9 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

9 คอร์ส

บัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ
เจ้าของ YouTube Channel STOCK2THEMOON
เจ้าของ YouTube Channel STOCK2THEMOON

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของ YouTube Channel STOCK2THEMOON
    - ปริญญาโท MBA จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4.9 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

9 คอร์ส