นิชานันท์ มั่งคั่ง cover photo
นิชานันท์ มั่งคั่ง

4.6 คะแนนเฉลี่ย

546 รีวิว

1 คอร์ส

นิชานันท์ มั่งคั่ง
ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Mommylicious Juice เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้รับรางวัล International Innovation Awards 2019 ที่สิงคโปร์

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Mommylicious Juice เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้รับรางวัล International Innovation Awards 2019 ที่สิงคโปร์
  - อาจารย์ วิทยากร และที่ปรึกษาทางด้านแบรนด์และมาร์เกตติ้ง
  - ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (International Program) สาขา Global Entrepreneurship มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ สาขา Asia Pacific Cultural Studies จาก Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น

4.6 คะแนนเฉลี่ย

546 รีวิว

1 คอร์ส