จิตเกษม นามสุวรรณ (ครูพี่ตี๋) cover photo
จิตเกษม นามสุวรรณ (ครูพี่ตี๋)
จิตเกษม นามสุวรรณ (ครูพี่ตี๋)
ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ประสบการณ์การสอนกว่า 8 ปี ผ่านการติวทุกแบบและทุกระดับชั้น
ปัจจุบันทำงานเป็นวิศวกรข้อมูล มีความเชี่ยวชาญด้านการทำข้อมูล มีประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์เป็นติวเตอร์ควบคู่งานประจำมาทั้งหมด 7 ปี เชี่ยวชาญด้านการสอนเพิ่มเกรด การติวสอบเข้า ทั้ง A-Level , PAT1 , 9 วิชาสามัญ , O-Net คณิตศาสตร์ เคยผ่านการสอนทั้งรูปแบบส่วนตัว รูปแบบกลุ่มเล็ก รูปแบบกลุ่มใหญ่ หรือรูปแบบการติวในหอประชุมโรงเรียนใหญ่ นักเรียนที่เคยผ่านการติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่ง

    ประวัติโดยย่อ
    - ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ประสบการณ์การสอนกว่า 8 ปี ผ่านการติวทุกแบบและทุกระดับชั้น
    - เทคนิคสอนให้คิดอย่างมีระบบ และเป็นเหตุเป็นผล เข้าใจง่าย
    - เน้นการติวเพื่อเพิ่มเกรด และสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส