อิทธิพล จำเรืองจรัส cover photo
อิทธิพล จำเรืองจรัส
อิทธิพล จำเรืองจรัส
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคภาคพายัพ

  ประวัติโดยย่อ
  - มีความเชี่ยวชาญด้าน BIM (Building Information Modeling), AutoDesk REVIT, AutoDesk, AUTOCAD
  - ผู้ริเริ่มก่อตั้งระบบ BIM ให้กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
  - ผู้ดูแลกฎหมายก่อสร้าง ให้กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคภาคพายัพ
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา & ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  - ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยโยนก

3.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส