ณิชมน สุวงศ์ (ครูพิณ) cover photo
ณิชมน สุวงศ์ (ครูพิณ)
ณิชมน สุวงศ์ (ครูพิณ)
เจ้าของเพจ "พี่พิณติวเตอร์ รับสอนภาษาอังกฤษ" ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์
เจ้าของเพจ "พี่พิณติวเตอร์ รับสอนภาษาอังกฤษ" ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ และมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวมากกว่า 8 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของเพจ "พี่พิณติวเตอร์ รับสอนภาษาอังกฤษ"
    - จบการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์
    - มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวมากกว่า 8 ปี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส