สุหฤท วินิจฉัยกุล cover photo
สุหฤท วินิจฉัยกุล

4.6 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

3 คอร์ส

สุหฤท วินิจฉัยกุล
Motion Graphic Designer ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
จบการศึกษาปริญญาตรี Bachelor of Graphic design (honours) และ ปริญญาโท Master of Design in Multimedia Design จาก Swinburne University, Melbourne, Australia ประสบการณ์การงานในสายงาน motion graphic มากกว่า 20 ปี เริ่มต้นจากการเป็น Junior graphic designer / Motion Graphic Designer ที่บริษัท Imagimax Animation and Design Studio อยู่ 6 ปี รวมทั้งรับงานฟรีแลนซ์ ควบคุมการผลิตในสายงานโฆษณาและ 2D animation ในหลายตำแหน่ง เช่น Creative, Art Director, Producer เคยได้มีโอกาสร่วมงานกับลูกค้าในหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาออกแบบการเคลื่อนไหว After Effects เทอม 1 2 และ Summer เคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาธีสีสที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย MT และพัฒนาคอร์สออนไลน์อื่นเพิ่มเติม เช่น Adobe Premiere และ Live2D

  ประวัติโดยย่อ
  - ประสบการณ์ทำงานสายงาน Motion graphic กว่า 20 ปี
  - รับงานฟรีแลนซ์ Creative, Art Director, Producer, Shutterstock Contributor, Course online instructor 
  - เป็นอาจารย์พิเศษวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว Motion graphic (After Effects)
  - เคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาธีสีสที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  - ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย MT

4.6 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

3 คอร์ส