ทนพญ.สาลินี กวีนนท์ เอกโฮล์ม cover photo
ทนพญ.สาลินี กวีนนท์ เอกโฮล์ม
ทนพญ.สาลินี กวีนนท์ เอกโฮล์ม
ล่ามทางด้านการแพทย์ภาษาสวีเดน และคุณครูสอนภาษาสวีเดนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงขั้นสูง
สวัสดีค่ะ ครูจอยนะคะ (ทนพญ.สาลินี กวีนนท์ เอกโฮล์ม) เรียนจบจากคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ เริ่มเป็นครูสอนภาษาสวีเดนออนไลน์ตั้งแต่ปี 2019 เป็นเจ้าของเว็บไซต์ https://eenilas.learnworlds.com/ และได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศสวีเดนเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วค่ะ ด้วยระบบการศึกษาที่ดีสุดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ทำให้ครูได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ในหลายสาขาวิชา และหลอมรวมเข้ากับวัฒนธรรมประเพณีในประเทศสวีเดนในเชิงลึก ครูจึงผันตัวเองจากนักวิจัยมาเป็นครูสอนภาษาสวีเดนเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ด้านภาษา เพื่อจะปูทางให้นักเรียนได้เห็นอีกมิติหนึ่งของการใช้ชีวิตในประเทศรัฐสวัสดิการอย่างสวีเดน ครูจึงได้พัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาสวีเดนที่หลากหลาย อาทิเช่น ภาษาสวีเดนระดับพื้นฐาน การฝึกทักษะด้านการพูดทั้งแบบง่าย ๆ และแบบแอดวานซ์ ภาษาสวีเดนที่สามารถเรียนควบคู่ไปกับการทำใบขับขี่ และภาษาสวีเดนทางการแพทย์เพื่อช่วยผู้ที่ทำงานในวงการแพทย์ เช่น หมอ พยาบาล เภสัช เทคนิคการแพทย์ ฯลฯ ที่มาจากเมืองไทยได้เริ่มต้นเข้าสู่วิชาชีพเดิมได้อย่างรวดเร็ว

    ประวัติโดยย่อ
    - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคนิคการแพทย์ (ประเทศไทย)
    - ปริญญาโท Atmosphere Climate Change and Ecosystem (ประเทศสวีเดน)
    - มีประสบการณ์การเป็นล่ามทางด้านการแพทย์ภาษาสวีเดน
    - และมีประสบการณ์การสอนภาษาสวีเดนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงขั้นสูง

5.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส