นันทศักดิ์ แก้วประการ (ครูป๊อป) cover photo
นันทศักดิ์ แก้วประการ (ครูป๊อป)
นันทศักดิ์ แก้วประการ (ครูป๊อป)
ประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี ปัจจุบันเป็นครูสอนที่วิทยาลัยศิลปะและการแสดง Super Star College of arts


    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของโมเดลลิ่ง Phuket Top Model
    - ครูสอนอยู่ที่วิทยาลัยศิลปะการแสดง Super Star College of Arts
    - ผู้สอนการเดินปรับบุคลิกภาพของทีมเมนเทอร์จีนา แบงค์ ในรายการ The Face Thailand Season 5

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส